Các loại bánh xe nhựa Colson Caster Group bao gồm : bánh xe nhựa pu, bánh xe nhựa pp, bánh xe nhựa trắng, bánh xe nhựa có khóa, bánh xe nhựa cao su. Hãy liên hệ với chúng tôi để báo giá bánh xe nhựa phi 75, 100, 125, 150, 200mm.


MỘT SỐ LOẠI BÁNH XE NHỰA COLSON CASTER GROUP