CÁC LOẠI KIỂU LẮP BÁNH XE COLSON

Bánh xe Colson với các kiểu lắp đa dạng như lắp tấm, lắp trục ren, lắp lỗ trơn, lắp trục trơn có vòng khóa, lắp ống nối dãn nở, rất phù hợp với các yêu cầu lắp bánh xe kéo hàng trong các nhà máy sản xuất, thiết bị nâng chuyển công nghiệp.

LẮP TRỤC : trục ren, trục trơn, trục trơn có vòng khóa. Chỉ dùng cho 2 series.

LẮP LỖ : lỗ trơn tại ổ xoay trên càng để dùng boulon và đai ốc cố định bánh xe với thân xe đẩy, xe kéo. Chỉ dùng cho 2 series.

Bánh Xe Trục Ren Banhxecolson.com

Bánh xe lắp trục ren

Bánh Xe Trục Trơn Banhxecolson.com

Bánh xe lắp trục trơn

Bánh Xe Trục Trơn Có Vòng Khóa Banhxecolson.com

Bánh xe lắp trục trơn có vòng khóa

Bánh Xe Lỗ Giữa Banhxecolson.com

Bánh xe lắp lỗ giữa

LẮP TẤM : lắp tấm xoay và cố định, kích thước tấm lắp thay đổi theo 2, 4, 6, 7-series.

Bánh Xe Cố định Banhxecolson.com

Bánh xe lắp tấm cố định

Bánh Xe Xoay Banhxecolson.com

Bánh xe lắp tấm xoay

Bánh Xe đẩy Có Khóa Banhxecolson.com

Bánh xe lắp tấm xoay có khóa

Bánh Xe Lắp Tấm Impak Banhxecolson.com

Bánh xe lắp tấm kiểu Impak chỉ dùng cho 4, 6, 7-series