MỘT SỐ CÁCH LẮP ĐẶT BÁNH XE ĐẨY HÀNG

Bánh xe có thể lắp làm xe đẩy, sử dụng vào nhiều mục đích và lĩnh vực khác nhau. Tuy vậy bạn không nhất thiết phải sử dụng một loại bánh xe mà có thể kết hợp các loại bánh xe đẩy để tạo ra một chiếc xe đẩy phù hợp với mình. Dưới đây là một số cách lắp đặt kết hợp giữa bánh xe xoaybánh xe cố định

lắp đặt bánh xe đẩy kiểu hai bánh xoay hai bánh cố định banhxecolson.com

Hai bánh xoay – Hai bánh cố định

Dùng phổ biến cho xe đẩy di chuyển thẳng và khoảng cách đẩy xa. Xe đẩy có tải trung bình và tải nặng theo tải trọng phù hợp của bánh xe được chọn.

Lắp đặt Bánh Xe đẩy Kiểu Bốn Bánh Xoay Banhxecolson.com

Bốn bánh xoay

Dùng phù hợp khi cần thường xuyên xoay, đổi hướng di chuyển của xe đẩy. Khi dùng bánh xe đẩy có khóa bánh, cách lắp này cũng phù hợp cho xe di chuyển thẳng và xa cũng như trên đường có dốc. Là cách lắp bánh xe linh hoạt nhất.

Lắp đặt Bánh Xe đẩy Kiểu Tam Giác Xoay Banhxecolson.com

Tam giác xoay

Dùng với các xe đẩy, kéo thùng tròn nhỏ hay thiết bị di động nhỏ. Khả năng xoay chuyển rất tốt. Lưu ý khi chọn bánh xe, tải trọng được tính chỉ cho ba bánh xe.

Lắp đặt Bánh Xe đẩy Kiểu Bốn Bánh Xoay Hai Cố định Banhxecolson.com

Bốn bánh xoay – Hai bánh cố định

Là cách lắp cho xe đẩy, kéo dài và chịu tải nặng. Hai bánh cố định lắp giữa xe để giảm tải trọng cho các bánh xoay ở hai đầu, duy trì việc chuyển hướng xe.

Lắp đặt Bánh Xe đẩy Kiểu Thoi Xoay Banhxecolson.com

Kiểu thoi xoay

Lắp hai xoay, hai cố định theo hình viên kim cương. Việc xoay chuyển hướng xe dễ dàng. Không phù hợp với đường có dốc hay nghiêng.

Lắp đặt Bánh Xe đẩy Kiểu Thoi Cố định Banhxecolson.com

Thoi cố định

Lắp 4 bánh cố định theo hình viên kim cương. Giới hạn ở tải nhẹ. Không phù hợp với đường có dốc hay nghiêng và vật cản

Sản phẩm bánh xe đẩy hàng Colson