bánh xe y tế medcaster banhxecolson.com

BÁNH XE Y TẾ MEDCASTER

Lăn nhanh, dễ lăn, êm và sạch – đó là những tiêu chi đặt ra các sản phẩm bánh xe y tế MedCaster. MedCaster phát triển các sản phẩm mang đến sự hài lòng của cả bệnh nhân và người vận hành, cung cấp đầy đủ các sản phẩm bánh xe đẩy bệnh viện chất lượng phù hợp cho mọi ứng dụng y tế, đa dạng tải trọng và đường kính, và có nhiều loại vật liệu và tùy chọn cần thiết để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của ngành y tế.

Bánh xe đẩy bệnh viện càng nhựa lắp tấm xoay

bánh xe y tế càng nhựa lắp trục ren medcaster banhxecolson.com

Bánh xe đẩy bệnh viện càng nhựa lắp trục ren M12x25

Bánh xe y tế càng nhựa lắp trục tròn medcaster banhxecolson.com

Bánh xe đẩy bệnh viện càng nhựa lắp trục tròn Ø27.8x45mm

bánh xe y tế avant medcaster banhxecolson.com

Bánh xe đẩy bệnh viện Avant càng xoay có khóa

bánh xe đôi y tế medcaster banhxecolson.com

Bánh xe đôi y tế trục ren có khóa

bánh xe y tế giường bệnh medcaster banhxecolson.com

Bánh xe cọc vít giường bệnh có nắp che

Bánh xe đôi y tế trục ren

bánh xe đẩy y tế medcaster banhxecolson.com

Bánh xe y tế Genesic ty ren có khóa